Search
Odszkodowanie za ukruszony ząb

Odszkodowanie za ukruszony ząb

Jeśli w wyniku działania osoby trzeciej lub niefortunnych zdarzeń doznaliśmy urazu zęba – złamania, ukruszenia czy nawet odprysku szkliwa, to mamy prawo wnieść roszczenie o zadośćuczynienie do ZUS, które w efekcie zwróci nam za całość lub choćby część naprawy tego uszczerbku.

Utrata zęba – uszczerbek na zdrowiu

W życiu zdarza się wiele losowych sytuacji, które narażają nasze zdrowie na niebezpieczeństwo. Jeśli doznamy uszczerbku na zdrowiu w wyniku niefortunnej sytuacji, to może przysługiwać nam odszkodowanie. Komu przysługuje odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z ZUS przysługuje co do zasady każdemu pracownikowi, który posiada aktywne ubezpieczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Takie ubezpieczenie na pewno mają wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, jednak okazuje się, że nie tylko oni – pracownicy pracujący na umowę zlecenie również mają taką możliwość.

Nieprawdą jest, że umowy zlecenie nie zawierają składek zdrowotnych, ponieważ co do zasady każdy musi je płacić. Innymi słowy, jeśli dany pracownik otrzymuje choćby minimalne wynagrodzenie na umowę o pracę, to może podjąć dodatkową pracę na zlecenie bez konieczności płacenia składek ZUS do tej umowy. Jeśli jednak praca na zlecenie jest jedyną formą zarobku, to taka osoba musi pokryć wszystkie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zbiór innych składek.

Odszkodowanie nie zakłada tylko zadośćuczynienia za utratę zdrowia, a może być to nawet odszkodowanie za ukruszony ząb, co zwykle stanowi problem jedynie wizualny, nie zagrażając życiu.

Utrata zęba a odszkodowanie z ZUS

Podstawą do wniesienia roszczenia o zadośćuczynienie jest oczywiście posiadanie aktywnego ubezpieczenia, a następnie charakter sytuacji, który musi być nagły, losowy i prowadzić do stałego uszczerbku, w co świetnie wpisuje się odszkodowanie za ukruszony ząb.

Kwota zadośćuczynienia określona jest dopiero po pełnym procesie rehabilitacji, a wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu, co wydaje się bardzo niewielką kwotą i tak jest w praktyce. ZUS traktuje zęby jako problem niskiej wagi określając je jako problem natury estetycznej, który nie zagraża życiu lub zdrowiu.

Ile więc wynosi odszkodowanie za ukruszony ząb? W przypadku kłów i siekaczy tabela zadośćuczynienia przedstawiania przez ZUS zakłada zaledwie 1% uszczerbku na zdrowiu, a w przypadku zębów dalszych jest to zaledwie 0.5%, jeśli miazga zęba nie uległa uszkodzeniu. Jeśli natomiast miazga uległa uszkodzeniu to zadośćuczynienie rośnie nieznacznie, bo do 1.5% w przypadku kłów i siekaczy, a innych zębów do 1%. W przypadku gdy w wyniku niefortunnej sytuacji straciliśmy koronę zęba, jednak udało się zachować jej korzeń, to zadośćuczynienie może wynieść 1.5%, a w przypadku kłów i siekaczy 2%. Takie zadośćuczynienie w obliczu kosztów leczenia stomatologicznego, nawet najprostszej plomby, to kropla w morzu.

Powyższe wyliczenia jasno potwierdzają, że dla ZUS zęby stanowią niewielki uszczerbek na zdrowiu, który co prawda wpływa na komfort i samopoczucie pracownika, jednak nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia, a tym samym nie jest podstawą do wypłaty wysokiego zadośćuczynienia za powstały uszczerbek.